Tomografia prywatnie | Moja Diagnoza Polska

Tomografia prywatnie

Tomografia komputerowa łączy serię zdjęć rentgenowskich wykonanych pod różnymi kątami wokół ciała i wykorzystuje przetwarzanie komputerowe do tworzenia obrazów przekrojów (wycinków) kości, naczyń krwionośnych i tkanek miękkich wewnątrz ciała. Obrazy tomografem komputerowym dostarczają bardziej szczegółowych informacji niż zwykłe zdjęcia rentgenowskie. Tomografia komputerowa ma wiele zastosowań, ale szczególnie dobrze nadaje się do szybkiego badania osób, które mogą doznać obrażeń wewnętrznych w wyniku wypadku samochodowego lub innego rodzaju urazów. Skan TK może być używany do wizualizacji prawie wszystkich części ciała i służy do diagnozowania chorób lub urazów, a także do planowania leczenia medycznego, chirurgicznego lub radioterapii.

Moja Diagnoza Polska Sp. z o.o.
J.H. Dąbrowskiego 77a / II p.
60-529Poznań
wielkopolskie
Tel.: 507807407
NIP: 7812006410
REGON: 385551010
WWW: