Wybrane metody stabilizacji osuwisk

Wybrane metody stabilizacji osuwisk Osuwiska powstają w wyniku działalności czynników środowiskowych jak i działalności człowieka. Często jednak na niestabilne zachowanie materiału ziemnego mają wpływ oba te czynniki. Najczęściej powstają osuwiska podczas wykonywania prac ziemnych, jak budowy dróg, podziemnych instalacji czy hałd pokopalnianych.

Gwoździowanie

Jeśli osuwisko stanowi zagrożenie należy je odpowiednio zabezpieczyć. Jednym ze sposobów jest gwoździowanie gruntu. Wykonuje się to uzbrajając osuwisko prętami stalowymi, dodatkowo zabezpiecza się je powłoką pokrywającą powierzchnię gruntu tzw. opinką. Gwoździe gruntowe tworzą z gruntem zespolony blok o większej wytrzymałości na ściskanie i rozciąganie. Jest to sposób wykorzystywany od dawna w stabilizacji skalnych zboczy, ścian wykopów na gruntach niespoistych oraz na spoistych. Metoda ta wykorzystywana jest do wzmacniania ścian do grubości 20 metrów o różnym stopniu pochylenia.

Kotwienie gruntu

W budownictwie są stosowane do zabezpieczania skarp wykopów jak i ścian oporowych. Mogą być montowane jako stały element albo tymczasowy zabezpieczający wykonywane roboty. Do wykonywania zakotwiczanie gruntu używa się kotwy gruntowe czynne – iniekcyjne jak i kotwy bierne wykonywane z mikropali. Kotwy gruntowe montowane są w wywierconych otworach i scalane z iniekcją, najczęściej jest to zastrzyk cementowy. Kotwy gruntowe zwiększają nośność na ścianie osuwiska. Wyeliminowanie całkowite przemieszczania się gruntu osuwiskowego jest niemożliwe. W związku z tym ustanowiono sposoby pozwalające na minimalizację szkód jakie mogą wywołać. Jednym ze sposobów oprócz systemu ostrzegania SOPO są właśnie wyżej podane metody zabezpieczania przed niekontrolowanym i gwałtownym osuwaniem się ziemi.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *