Usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych w Łodzi - Sprawdź ofertę kancelarii JK

Prowadzenia ksiąg rachunkowych

Usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych w Łodzi oferuje Kancelaria Doradcy Podatkowego JK. W zakresie naszych usług znajdują się między innymi: księga przychodów i rozchodów, a także obsługa kadrowo-płacowa, dokumentacja i rozliczenia ZUS oraz ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Gwarantujemy profesjonalne doradztwo podatkowe w Łodzi. Oferta prowadzenia ksiąg obejmuje m.in.: opracowanie zasad rachunkowości, w tym opracowanie i wdrożenie zakładowego planu kont, sporządzanie planów amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji wyposażenia, środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, sporządzanie deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz podatku od towarów i usług, reprezentowanie Klienta przed Urzędem Skarbowym i ZUS-em.

Kancelaria Doradcy Podatkowego Jolanta Kondras
Stefana Jaracza 47 / 5
90-259Łódź
łódzkie
Tel.: 698640144
NIP: 7282299403
REGON: 381179794
WWW: