Szaraniec - kancelaria prawna Kraków

Szaraniec - kancelaria prawna Kraków

Insolventio to zespół prawników, który pomaga w zorganizowaniu upadłości konsumenckiej czy przeprowadzeniu restrukturyzacji podmiotu gospodarczego. W obu przypadkach zamiarem jest powrót do płynności finansowej.

Firma poza doradztwem przeprowadza szkolenia z tematyki prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Biuro doradztwa ma lokalizację w mieście Kraków.

Najważniejsze usługi oferowane przez Insolventio to na przykład:

  • szkolenia
  • upadłość konsumencka
  • doradztwo restrukturyzacyjne
  • doradztwo upadłościowe

Insolventio Szaraniec Sobota S.A.
Bulwarowa 33a 33a
31-751Kraków
małopolskie
Tel.: +48122596104
NIP: 6783193572
REGON: 389998327
WWW: